Aurora Kaarna  holistische praktijk voor mens & dier

Praktijk voor Spirituele Ontwikkeling

Energetische behandelingen

Binnen de energetische therapie biedt Aurora Kaarna meerdere soorten behandelingen aan. Op deze pagina vind je de diverse mogelijkheden en onze werkwijze. Je kunt een afspraak maken voor een sessie naar keuze, maar je kunt ook de sessie "open" laten en samen met de behandelaar kijken wat jij op dit moment nodig hebt.

Een energetische behandeling op mensen wordt altijd op de praktijk gedaan, tenzij dit in combinatie is met een behandeling bij een paard (Paard&Ruiter-combi, zie tarieven). Bij paarden komen we langs op stal. Voor andere dieren gaan we in overleg wat handig is. 

Een sessie bij mensen duurt ongeveer een uur. Bij paarden vindt altijd een combinatie plaats van een reading, chakrameting en een vorm van healing. Vaak door edelsteentherapie en/ of magnetiseren. Aansluitend kan een volledige reiki behandeling of een specifieke Jin Shin Jyutsu behandeling als extra worden afgenomen. Zie hiervoor de combi-tarieven.

Werkwijze

Als je bij ons een afspraak hebt gemaakt voor een energetische therapie sessie vindt er altijd eerst een voorgesprek plaats. Daarin stellen wij wat vragen over jouw huidige gezondheid, zowel lichamelijk als emotioneel, en of je bijv. onder behandeling van een arts staat. Dit om contra-indicaties voor een behandelvorm te kunnen achterhalen.

Na het voorgesprek vind vaak een chakra meting plaats. Hierbij wordt door middel van een pendel beoordeeld of de chakra's in harmonie en balans zijn of dat er verstoringen zijn. Verstoorde chakra's kunnen hierna door een energetische therapie vorm behandeld worden met het doel dat de verstoring of blokkade wordt weggenomen. Is er nog geen keuze gemaakt voor de behandelvorm dan wordt dat na de chakra meting gedaan. Ook kan door middel van de pendel gekeken worden welke behandeling het beste aansluit.

Hierna gaat de behandeling beginnen. Hieronder kun je de diverse mogelijkheden vinden. De behandelaar zal  eerst wat uitleg erover geven. Je hoeft je niet uit te kleden, energie gaat door alles heen. Ga rustig zitten of liggen, haal rustig adem en ervaar de energie.

Na de behandeling vind er nog een nagesprek plaats om te evalueren hoe u de sessie heeft ervaren, of er nog vragen zijn en of er mogelijk een na-behandeling gewenst is. De behandelaar geeft ook adviezen mee voor de tijd na de sessie.


Energetische behandelvormen

ALLE soorten behandelingen van energetische therapie zijn geschikt voor zowel mens als dier. Energetische therapie in welke vorm dan ook, kan NOOIT een ernstige aandoening volledig verhelpen of een medische behandeling vervangen voor bijvoorbeeld kanker, immuunziekten e.d. Wel kan het als ONDERSTEUNENDE therapie gebruikt worden.


REIKI

Bij Reiki wordt door middel van een serie van handopleggingen levensenergie van de Bron aangewend en doorgegeven aan de persoon. Hierdoor kan deze persoon het zelfhelend aspect van het lichaam activeren. Een sessie duurt ongeveer een uur inclusief het voorgesprek en nagesprek. Voor een volledige Reiki behandeling is een chakra-meting niet noodzakelijk, maar kan wel gedaan worden. 


MAGNETISEREN

Net als bij Reiki wordt ook bij magnetiseren via handopleggingen levensenergie doorgegeven, maar dan naar specifieke lichaamsdelen die de aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat daar pijn wordt ervaren. Ook kan door middel van een pendel worden nagegaan welke lichaamsdelen behoefte hebben aan deze energie. Dit kan door met de pendel een chakrameting te doen of door middel van pendelkaarten het lichaam na te lopen. Een magnetiseer-sessie duurt ongeveer een half uur tot 3 kwartier. 


EDELSTEENTHERAPIE

Edelstenen zijn een krachtige bron van energie. De stenen die al eeuwenoud zijn, zijn vaak gevormd in de tijd dat de aarde gevormd werd of de diepere aardlagen naar boven gestuwd werden. Onder heftige kracht zijn de prachtigste vormen en kleuren ontstaan uit de diverse elementen. Deze edelstenen hebben ieder hun eigen kracht in hun vibraties. En het is mogelijk deze te gebruiken om onze eigen vibraties te laten helen. Of dat nu lichamelijk, energetisch of spiritueel is.

Bij Aurora Kaarna bieden we 2 vormen aan:

Edelsteen-sessie: kom tot rust en laat uw lichaam opladen met behulp van edelstenen. Je kiest zelf de steen of stenen die jij op dat moment nodig hebt. Ga ontspannen zitten of liggen en laat je intuïtie bepalen waar de stenen hun werk mogen doen. Ontspan en laat de vibraties van de stenen doordringen en hun werking doen. 

Edelsteen bepaling: Het is ook mogelijk om, via een reading, chakra-meting en/of pendelen, te laten bepalen bij welke edelsteen jij baat hebt, om te dragen of in je omgeving te hebben. Je krijgt een op jouw toegespitste keuze op papier mee, met uitleg. Het is eventueel mogelijk via Aurora Kaarna deze steen ook te kopen. Wij hebben de mogelijkheid binnen jouw budget te zoeken naar de juiste steen of stenen en eventueel vorm (steen, hanger, beeldje etc). 


 KLANKSCHALEN

Deze vorm van energetische therapie zal eerdaags uitgelegd en aangeboden worden.BACH BLOESEM REMEDIE

Bach bloesem remedies zijn vloeibare plantenextracten die positief inwerken op emoties. Voorbeelden van dergelijke emoties zijn gebrek aan zelfvertrouwen, neerslachtigheid, stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens.
Een Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in hun positieve tegenpool. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem weer meer zelfvertrouwen krijgen. En iemand met veel ongeduld krijgt meer innerlijke rust.

Bij Aurora Kaarna kan d.m.v. readings, pendelen en gesprek de juiste Bach Bloesem(s) worden bepaald en indien gewenst ook de juiste oplossing worden gemaakt. Vaak zijn dit "kuren" van 3 weken. 


Wil je een afspraak maken voor een energetische behandeling? neem dan contact op via het formulier of via info@aurorakaarna.nl

De edelsteen-bepaling en Bach bloesem meting, eventueel inclusief aankoop van de op maat gemaakte remedie kan ook via onze webwinkel.